මොනවද මේ System Restore

Windows XP හි ඇති වඩා ප්‍රයෝජනවත් උපාංගයක් ත‍මා මේ System Restore කියන්නේ. ඇත්තටම මෙහිදී කෙරෙන්නේ නැවත පෙර තිබු තත්වයකට (දින හා කාල වකවානු ඇතුව) අපේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පත් කිරීමයි. පෙර තිබු තත්වයට පත් කිරිමටනම් එම තත්වය තිබු දිනයක් හා වේලාවක් කොතනක හෝ සටහන් වීම අවශ්‍ය යයි ඹබට දැනටමත් හැගීගොස් ඇත.

එහෙමනම් මෙයින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට පලමුව අපගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඉතා හොද ක්‍රියාකාරි මට්ටමේ ඇති Restore Point එකක් Create කර ගත යුතුයි. (මේවා අප කැමති දිනයන් වල එකකට වඩා Create කර ගැනීමටත් පුලුවනි) කරන්නේ මෙහෙමයි . ඔන්න බලන්නකෝ පියවර ටික .

1. Start ---> All Program ---> Accessories ---> System Tools ---> System Restore.

2. එවිට System Restore සංවාද කොටුව මතු වේවි. එහි ඇති Option Button දෙකෙන් යට ඇති Create Restore Point යන Option එක තෝරා Next කරන්න.

3. දැන් අපිට මෙ‍ම Restore Point එක සම්බන්ධව ඉතා කෙටි සටහනක් සංවාද කොටුවේ ඇති Restore point Description යන කොටසේ යෙදිය හැක.

4. ඔන්න අපිට මේ මොහොතේ පුලුවන් Create Button එක Click කරන්න.

5. Restore Point එක Create වුන පසු එම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක බැවි පවසා Window වක් ලැබේවි. එම Window ව වසා දමන්න. (Restore Point එකක් Create වීමේදී ඒ සදහා cab ‍වර්ගයේ ගොනුවක් සාදා ගනියි.)

ඔන්න අපි දැන් Restore Point එකක් Create කර අවසානයි . අපට දැන් සතියක් දෙකක් ගෙවිලා ගිහින් අපේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත පෙර තිබු තත්වයකට (දින හා කාල වකවානු ඇතුව) පත්කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් හෝ පසු දිනයන් වල ස්ථාපනය කල මෘදුකාංග වල ගැටලු ඇති වුන හොත් අපට පුළුවන් අපේ System එකේ අපි විසින් Restore Point එක Create කරපු දිනය දක්වා පස්සට ගෙනියන්න. (Restore කරන්න ) Restore කරන්නේ මෙහෙමයි.

1. දැන් පෙර පරිදිම Start ---> All Program ---> Accessories ---> System Tools ---> System Restore. මගින් System Restore සංවාද කොටුව මතුකර ගන්න.

2. එහි ඇති Option Button දෙකෙන් උඩ ඇති Restore My Computer to an Earlier Time යන Option එක තෝරා Next කරන්න.

3. කලින් අප විසින් Create කරනු ලැබු සියළු Restore point අප යොදන ලද Description සමගම Display වේ . ඉන් අප කැමති හෝ අවශ්‍ය Restore Point එකක් තෝරා next කරන්න.

4. අපිට ස්ථීර කිරිමටත් සංවාද කොටුවක් ලැබේවි. ඉන්පසු නැවත next කරන්න.

5. දැන් සුළු මොහොතකින් පරිගණකය Restart වි ලානිල් පැහැති තිරයක Restore විම ආරම්භ වේ. ඉන් පසු සුපුරුදු ලෙස නැවත දෛනික කටයුතු කර ගැනිමට හැකි අයුරින් Desktop එකට පැමිණේ.

System Restore විමේදි නැවත පැරණි අයුරින් සකස් වන්නේ පහත සදහන් කොටස්ය.

* The Registry
* The com+ database
* Fill system configuration data
* Windows file protection .dll cache
* The WMI data base
* IIS metabus (ස්ථාපනය කර ඇත්නම් )
* Some fill with uncommon extension

ඉහත කොටස් නැවත පෙර පරිදි සකස් වුවත් පහත ඇති කොටස් සදහා කිසිදු වෙනස් කමක් වෙන්නේ නැත.

#Windows හි මුර පදය ඇති SAM ගොනුව
#User’s profile folders
#Microsoft office files.